ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ПАРКИНГИ

ефективно използване и поддържане на пазари.

повече за нас
Добре дошли в

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ПАЗАРИ И ПАРКИНГИ

Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е създадено с Решение №496, взето на заседание с Протокол №16 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост.

Даниел Христов

Изпълнителен Директор

ФАКТИ

ОБОБЩЕНО ДО 2021


Общински пазари и паркинги Силистра осъществява дейност по организация на пазари от 1970 година, като в годините е променяло формата на управление от търговско дружество до Общинско предприятие.

Постоянни контрагенти на Общински пазар са фирми и земеделски производители от цялата страна.

По традиция на търговските щандове на нашите контрагенти с приоритет се разполага качествената Българска стока.

51

години

20

фирми

100

производители

170

градове

Служебен абонамент

Платени паркинги

Нормативна база

Принудителното задържане на автомобили със скоба

Излезли от употреба моторни превозни средства

Блокиране на неправилно паркирано ППС

Обща информация

Карта и обхват на зоната

Режими на ползване на синя зона

Локално платено паркиране на ППС за търговци в зоната

Локално платено паркиране на ППС за живущи в зоната

Методи на плащане при почасово паркиране

Правилник

Наредба

Формуляр

Цени