СИНЯ ЗОНА

Вижте кога, как и къде

СИЛИСТРА

ЗА СИНЯТА ЗОНА

От 2014 година в централната част на град Силистра е обособена платена зона за кратковременно паркиране

  • Работното време е всеки делничен ден от 08:30 ч. до 17:30 часа.
  • Синята зона е за леки автомобили, автобуси до 12 седящи места и товарни автомобили с с допустимо тегло до 3,5 тона.
  • Билетите се продават от паркинг работник във всеки от секторите на Синята зона.
  • Цената за един час престой е 1 лв. Заплащане може да се направи и с SMS на номер 1386 с кратко съобщение
  • Гражданите могат да закупят и карта, която ще им осигури всекидневен достъп до паркомясто.
  • Времето, за което се използват паркингите в платен режим, е не повече от 3 последователни часа.
  • Автомобили, които са с надвишено или незаплатено време на престой, ще бъдат принудително задържани със скоба.

ОБХВАТ НА СИНЯТА ЗОНА

Установените места за паркиране в работните дни от 8.30 ч. до 17.30 ч. са по улиците: "Христо Ботев", ул."Симеон Велики" - от кръстовището на ул."Хаджи Димитър" до ОББ, по ул."Добруджа" - от ОББ до ул."Петър Вичев", по ул."Шар Планина" - от ул."Симеон Велики" до ул."Хаджи Димитър", ул."Партений Павлович" - от ул."Д-р Анастас Янков" до ул."Симеон Велики", паркинга на ТП "Български пощи", ул."Хаджи Димитър" и ул."Родопи" и паркинга срещу Търговски дом.

ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ

Гражданите ще могат да паркират на желаното от тях място, ако имат закупен талон или билет от Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги", които са единствените оторизирани да продават такива. Билетите се продават от паркинг работник във всеки от секторите на "Синята зона". Срещу сумата от 1 лв. може да се използва мястото за 1 час. Другата възможност е на стойността от 3 лв., с тях клиентът заплаща максималният разрешен престой или това е т.н. дневна карта. Всички желаещи могат да закупят карта за паркиране в "Синя зона", която ще им осигури всекидневен достъп до паркомясто. Времето, за което се използват паркингите в платен режим, ще бъде не повече от 3 последователни часа. Разбира се, е валидна и услугата заплащане с кратко съобщение (SMS) чрез мобилен оператор на номер 1386.

КАРТА СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Картата "Служебен абонамент" дава възможност на юридически лица и еднолични търговци да ползват служебни паркоместа. За издаването и е необходимо да се подаде заявление до Директора на ОП "Общински пазари и паркинги", като се приложат следните документи: схема за местата, които желаят да бъдат ползвани, удостоверение за актуално състояние или ЕИК, договор за наем, нотариален акт за собственост, или друг документ, в който е видно, че заявителят се нуждае от ползването на паркомястото служебно. То може да се ползва в срок до една година, а таксата за услугата се заплаща до всяко 5-то число на текущия месец и се определя от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Силистра. При пропуснато плащане разрешението за ползване се отнема.


Всички места за служебен абонамент с цел улеснение на гражданите са обозначени с табели с логото "Служебен абонамент", от ползвателя за негова сметка. Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на ползваното служебно паркомясто. Местата, определени за паркиране на лица с трайно намалена работоспособност или хора с увреждания са ясно различими и обозначени. Обозначенията отговарят на всички европейски изисквания, с цел защита правата на хората. Тези лица могат да подават документи за карти в информационния център на първия етаж в Общинска администрация -Силистра. Картата се издава от общинска администрация-Силистра.

ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ СЪС СКОБА

Автомобили, които са с надвишено или незаплатено време на престой ще бъдат принудително задържани с т.н. "скоба". Дейността по използването и прилагането на "скобите", както и освобождаването на МПС се извършва от служители на "Синята зона". Разноските по свалянето на "скобата" ще бъдат за сметка на нарушителя и са регламентирани с Решение на Общински съвет - Силистра. Ако лицето откаже да заплати таксата по премахване на техническото средство или не се яви в рамките на работното време, ще му бъде съставен фиш от служител на отдел "Инспекторат".

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Изключение от всички правила са автомобилите със специален режим на движение и тези, които извършват снабдителна дейност.

Община Силистра моли гражданите и гостите на града да спазват вертикалната и хоризонтална маркировка, както и обозначенията за движение и за паркиране.